Terecht

Mensenrechten gelden altijd en voor iedereen. Maar wat houden die nu eigenlijk concreet in? En worden die overal en altijd nageleefd? Hoe zit het in Nederland of zelfs op school? Via een klein rollenspel en discussie ervaren de leerlingen hoe het is als die mensenrechten niet tot hun recht komen.

Informatie

  • Thema’s: mensenrechten, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verenigde Naties, discussie en debat
  • 20-30 personen
  • 75-90 min
  • Geschikt voor alle niveaus en opleidingen
  • In de klas

Niet iedereen wordt geboren met dezelfde voorrechten. Sommigen beginnen zelfs met een grote voorsprong. De leerlingen ondervinden via een rollenspel hoe het is als je door een specifieke komaf of religie minder kansen hebt in de samenleving. Is dat terecht? Hoe staat Nederland ervoor?

Daarna houden we een heuse discussie over de waarden van mensenrechten. Zijn er limieten op vrije meningsuiting? Mag de politie alles van je weten als het voor je eigen veiligheid is? Simpele maar toch uitdagende vragen om even over door te praten.

“Terecht” laat de leerlingen doordenken over wat mensenrechten nu echt zijn en moedigt ze aan om hun stem te laten horen. 

Ik ben erg blij dat ik Terecht heb gevolgd. Ik vond het erg leuk om te discussiëren over controversiële thema’s (Mediavormgeving, 23, Alfa-College)

Neem contact op voor meer informatie over de workshop “Terecht”.

Gendergelijkheid is een van de 17 duurzame doelstellingen. Maar wat betekent het om een man of een vrouw te zijn in onze samenleving?  De Gender Blender introduceert de leerlingen tot concepten zoals gender en biologisch geslacht. Lees verder