Gender Blender

Je kan geen krant meer openslaan zonder het woord gender ergens te lezen. Een trending topic, maar weten we ook wat het echt betekent? In de Gender Blender gaan studenten in gesprek over stereotypes die ze hebben over mannen en vrouwen. En wat als iemand zich anders voelt?

Informatie

  • Thema’s: gender, biologisch geslacht, stereotypen, verdraagzaamheid, gelijkheid, LGBTQ
  • 15-25 personen
  • 75-90 min
  • Geschikt voor alle niveaus en opleidingen
  • In de klas

Iedereen wordt geboren als jongen of als meisje. Vanaf dat moment worden ze opgevoed met bepaalde rollen. Meisjes horen met poppen te spelen en jongens willen brandweerman worden. We worden dus al snel in het hokje ‘meisje’ of ‘jongen’ geplaatst. Maar hoe ontstaan deze hokjes? Wat betekent het eigenlijk om je te gedragen als een jongen of als een meisje? En wat gebeurt er als iemand niet in zijn of haar hokje past?

‘In de Gender Blender’ gaat over het gedrag van mannen, vrouwen en iedereen daartussenin. We bekijken wat gender is en hoe traditionele gender-rollenpatronen ontstaan. In filmpjes en oefeningen zien we dat deze genderrollen vanaf onze geboorte overal om ons heen zijn: in sport, in de media, op de werkvloer en zelfs in de familie. Na deze workshop weet je meer over gender en het effect ervan op onze identiteit.

Ik ga proberen om iedereen meer in hun waarde te laten en meer respect te hebben voor anderen (Helpende Zorg en Welzijn, 20, Noorderpoort)

Neem contact op voor meer informatie over de workshop “Gender Blender”.

Hoe gaan de leerlingen om met mensen die anders denken? In ‘Botsing & Bonje’ laten we ze interactief ontdekken hoe ze via dialoog een conflict kunnen oplossen. Lees verder