Fatima Morgana

Nederland is de voorbije decennia gegroeid tot een multiculturele samenleving. Dat zorgt af en toe voor botsingen. Ook in de klas moeten leerlingen leren omgaan met verschillen. In deze workshop worden vooroordelen en stereotypen van de leerlingen onder de loep genomen. Hoe ontstaan die? Wat voor effect hebben die? En kunnen we hier iets aan doen?

Informatie

  • Thema’s: stereotypen, vooroordelen, identiteit
  • 15-25 personen
  • 75-90 min
  • Geschikt voor alle niveaus en opleidingen
  • In de klas, in de moskee

Duitsers zijn allemaal dik, Belgen dom en Surinamers lui. “Fatima Morgana” maakt de leerlingen bewust van de eventuele stereotypen die ze hebben over de verschillende groepen in onze maatschappij. Die kunnen positief zijn, maar vaak zijn ze discriminerend. Via discussie en spel staan de leerlingen zelf stil bij de vooroordelen die zij hebben en hoe die blijven bestaan.

In het tweede deel zoomen we samen specifiek in op de stereotypes die bestaan over Moslims. Als het logistiek kan is een bezoek aan een Moskee ook onderdeel van het programma. Leerlingen gaan samen met de facilitator naar het gebedshuis en leren hier van vrijwilligers meer over de cultuur van de Islam.

Speciaal om eens de binnenkant van een moskee te zien en het gebed te horen (ICT-beheerder, 20, Alfa-College)

Neem contact op voor meer informatie over de workshop “Fatima Morgana”.

Wil je leerlingen specifiek meegeven hoe ze met cultuurverschillen kunnen omgaan? Dan is de workshop “Culture Clash” iets voor jouw school! Lees verder