Culture Clash

We komen dagelijks in contact met mensen van verschillende achtergronden. Dat gaat soms heel goed, maar af en toe botst het ook. Waarom denk ik nu dat die andere raar is? Leerlingen staan stil bij hoe zij omgaan met cultuurverschillen.

Informatie

  • Thema’s: cultuur, identiteit, interculturele communicatie, omgaan met conflict, verdraagzaamheid
  • 15 – 25 personen
  • 75 – 90 min
  • Geschikt voor alle niveaus en opleidingen
  • In de klas

In deze workshop ontrafelen de leerlingen wat cultuur inhoudt en staan ze stil bij hun eigen opvoeding, gewoontes en normen. Daarna worden ze ondergedompeld in een fictieve cultuur via een interactief rollenspel. Hoe gaan ze om met de cultuurverschillen? Kunnen ze de andere waarden en normen achterhalen?

‘Culture Clash’ geeft tips en tricks over hoe leerlingen met cultuurverschillen kunnen omgaan. Waarom denk ik nu dat die ander raar is? Is dat wel zo? Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen perspectief en dat van de ander. De workshop is een  mooie combinatie van theorie, spel en discussie.

Cultuur is zo veel meer dan ik dacht. Ik ga vanaf nu anders naar mensen kijken (Sport en beweging, 18, Alfa-College)

Neem contact op voor meer informatie over de workshop “Culture Clash”.

Andere culturen en groepen in Nederland eens van dichterbij bekijken? Achterhalen welke stereotypen je allemaal hebt over anderen? Dat kan tijdens ‘Fatima Morgana’ Lees verder