Botsing & Bonje

We are the winners! You are the losers! Botsing en Bonje neemt de leerlingen op een ware rollercoaster van emoties. In spelvorm komen ze in contact met conflict en groepsvorming. Hoe gaan ze ermee om? Houden ze rekening met de ander of denken ze eerst aan zichzelf?

Informatie

  • Thema’s: conflict, dialoog, verdraagzaamheid
  • 15-25 personen
  • 75-90 min
  • Geschikt voor alle niveaus en opleidingen
  • In de klas

Jongeren komen elke dag in contact met kleine en grote conflicten. Ze zijn te laat op stap geweest, hebben een taak niet op tijd afgemaakt of zitten wat in de knoei met vrienden. We vormen heel snel een conclusie en geven liever de andere de schuld dan onszelf. In spelvorm ontdekken de leerlingen hoe het komt dat er conflicten zijn en hoe zij daarmee omgaan.

De workshop geeft de leerlingen de kans om eens uit te razen, hun problemen aan elkaar te vertellen en vooral aan elkaar tips en tricks te geven hoe je met een moeilijke situatie kan omgaan.

Het is fijn dat iedereen naar elkaar luistert en zijn ervaring kan delen met de groep. Een van de leerlingen had een ernstig verhaal verteld en iedereen was stil, zelfs degenen die vlak daarvoor nog grapjes over haar maakten (Onderwijsassistent, 16, Noorderpoort)

Neem contact op voor meer informatie over de workshop “Botsing & Bonje”.

Leren omgaan met cultuurverschillen? Neem een kijkje bij de workshop ‘Culture Clash’. Lees verder