Over ons

Noordbaak verzorgt burgerschapslessen voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Lees hier waarom!

 • De kracht van jongeren als ‘changemakers’

  NoordBaak ziet jongeren als ‘changemakers’. Zij beschikken als toekomstige professional over het potentieel om nu en in de toekomst hun eigen omgeving leefbaarder te maken en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

  Via onze workshops, kaarten we actuele maatschappelijke thema’s aan en inspireren we jongeren om zelf hiermee aan de slag te gaan. Te denken valt aan verantwoord ondernemen, klimaatverandering, circulaire economie, identiteitsvraagstukken en interculturele samenwerking. Op die manier betrekken we jongeren bij de samenleving en ontwikkelen we hun sociale vaardigheden.

 • De kracht van ervarend leren

  Noordbaak gelooft sterk in de waarde van non-formeel onderwijs. Wij willen via interactieve en creatieve werkvormen de jongeren zelf laten ontdekken hoe zij in het leven staan. Waarom? De praktijk heeft bewezen dat leerlingen via ervarend leren boven zichzelf uitstijgen en tot originele ideeën en uitwerkingen komen.

  Jongeren zetten bijvoorbeeld zelf (fictieve) bedrijven op, ontwikkelen duurzame diensten en producten en debatteren met elkaar over maatschappelijke dilemma’s en hun eigen rol hierin.

  Non-formeel onderwijs inspireert, maar daarnaast spreken de verschillende interactieve werkvormen ook de verschillende leerstijlen aan. Elk kind leert op een andere manier, die elk tijdens de workshops aan bod komen.

 • De kracht van faciliteren

  Onze ervaren deskundigen faciliteren een ervaring en een proces. Op die manier ontdekken jongeren zelf hoe ze over een bepaald thema denken. Via onze activiteiten proberen we groepen met elkaar te verbinden en een plek te bieden voor ontmoeting.

  Via thema’s die dicht aansluiten bij de leefwereld van jongeren en een continue evaluatie van de werkvormen streven we steeds naar het allerbeste voor de school en de leerlingen.

  We hebben ervaring met zowel op zichzelf staande workshops, als het organiseren van gecombineerde projecten met mbo en hbo. Ook adviseren we rondom burgerschapseducatie en sociaal ondernemerschap. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

   

Noordbaak inspireert, verbindt en empowert jongeren.

Ze ontwikkelen hun sociale vaardigheden en leren om hun talent en interesses te gebruiken om impact te maken op hun eigen leefomgeving.