Over ons

Noordbaak verzorgt burgerschapsles voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Lees hier waarom!

Jongeren als ‘changemakers’

NoordBaak ziet jongeren als ‘changemakers’. Zij beschikken als toekomstige professional over het potentieel om nu en in de toekomst hun eigen omgeving leefbaarder te maken en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Actief burgerschap

Via onze workshops, kaarten we actuele maatschappelijke thema’s aan en inspireren we jongeren om zelf hiermee aan de slag te gaan. Te denken valt aan verantwoord ondernemen, klimaatverandering, circulaire economie, identiteitsvraagstukken en interculturele samenwerking. Op die manier betrekken we jongeren bij de samenleving en ontwikkelen we hun sociale vaardigheden.