Over NoordBaak

Lees meer over onze geschiedenis en de missie en visie die wij met onze organisatie voor ogen hebben.

NoordBaak stimuleert en faciliteert jongerenparticipatie en brengt deze in relatie met de internationale context van duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Te denken valt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, sociaal ondernemerschap, identiteitsvraagstukken en interculturele samenwerking. Voor scholen zijn workshops ontwikkeld die aansluiten bij deze thema’s.

Jongeren als ‘Change Agents’

NoordBaak ziet jongeren als ‘change agents’. Zij beschikken als toekomstig werknemer, ondernemer, consument, ouder, stemmende burger of mantelzorger over het potentieel en vermogen om nu en in de toekomst hun eigen omgeving leefbaar(der) te maken en te houden en om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.